Nieuwe Kluma I met Vandaele TV 20-26 voor Pius Floris Haaren